ക്ലോസ്

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം

 

ക്രമ.നം എച്ച് പി സി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് പാർട്ടി ചെലവ് കണക്ക്
1 15.ആലപ്പുഴ അഡ്വ. എ എം ആരിഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(മാർക്സിസ്റ്റ് ) സംഗ്രഹം
2 അഡ്വ. പ്രശാന്ത്ഭീം ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി സംഗ്രഹം
3 ഡോ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംഗ്രഹം
4 അഡ്വ. ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഗ്രഹം
5 എ. അഖിലേഷ് അംബേദ്കറൈറ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഗ്രഹം
6 ആര്‍. പാര്‍ത്ഥസാരഥി വര്‍മ്മ സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംഗ്രഹം
7 വര്‍ക്കല രാജ് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി സംഗ്രഹം
8 കെ. എസ്. ഷാന്‍ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഗ്രഹം
9 താഹിര്‍ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം 
10 വയലാര്‍ രാജീവന്‍ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
11 സതീഷ്‌ ഷേണായി സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
12 സന്തോഷ്‌ തുറവൂര്‍ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
13 16.മാവേലിക്കര കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഗ്രഹം
14 ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഗ്രഹം
15 തൊള്ളൂര്‍ രാജഗോപാലന്‍ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി സംഗ്രഹം
16 കെ. ബിമല്‍ജി സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംഗ്രഹം
17 തഴവ സഹദേവന്‍ ഭാരത് ധർമ ജന സേന സംഗ്രഹം
18 അജയകുമാര്‍ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
19 അജി പത്തനാപുരം സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
20 ഉഷ കൊട്ടാരക്കര സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
21 കുട്ടന്‍ കട്ടച്ചിറ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം
22 രാഘവന്‍ ആര്‍ സ്വതന്ത്രൻ സംഗ്രഹം