ക്ലോസ്

വളളിക്കുന്നം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചൂനാട് ജി രാജീവ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
2 എളിപ്പക്കുളം വി കെ അനില്‍ മെമ്പര്‍
3 കാടുവിനാല്‍ വിജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4 കാടുവിങ്കല്‍ ഇന്ദിര തങ്കപ്പന്‍ മെമ്പര്‍
5 കാമ്പിശേരി വളക്കോട്ടേ ഷാജി മെമ്പര്‍
6 കാഞ്ഞിരത്തുമൂട് ദീപാ ഉദയന്‍ മെമ്പര്‍
7 കന്നിമേല്‍ ജി മുരളി മെമ്പര്‍
8 കാരാഴ്മ അമ്പിളി എ മെമ്പര്‍
9 കൊണ്ടോടി മുകള്‍ പ്രസന്നാ ആര്‍ മെമ്പര്‍
10 മലമേല്‍ ചന്ത അനില്‍ വള്ളിക്കുന്നം മെമ്പര്‍
11 പടയണിവട്ടം അമ്പിളികുമാരിയമ്മ മെമ്പര്‍
12 പരിയാരത്തുകുളങ്ങര അനിതാ സി മെമ്പര്‍
13 പുത്തന്‍ചന്ത ജെ രവീന്ദ്രനാഥ് മെമ്പര്‍
14 തളിരടി പ്രകാശ് മെമ്പര്‍
15 തെക്കേമുറി എ പ്രഭാകരന്‍ മെമ്പര്‍
16 വളച്ചല്‍ സുമ മെമ്പര്‍
17 വള്ളിക്കുന്നം ബിജി പ്രസാദ് മെമ്പര്‍
18 വട്ടക്കാട് എസ് ലതിക മെമ്പര്‍