ക്ലോസ്

മുഹമ്മ

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആര്യക്കര ഉമാവതി മെമ്പര്‍
2 ആയുര്‍വേദ ഹോസ്പിറ്റല്‍ രാധാമണി മെമ്പര്‍
3 ആസാദ് ദീപാ അജിത്ത് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4 ജനക്ഷേമം സീന മെമ്പര്‍
5 കായിക്കര ഡി സതീശന്‍ മെമ്പര്‍
6 കല്ലാപ്പുറം സി ബി ഷജികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
7 മദര്‍ തെരേസ സിന്ധു രാജീവ് മെമ്പര്‍
8 മുഹമ്മ പ്രീതി ആര്‍ മെമ്പര്‍
9 മുക്കള്‍വട്ടം അജിത മെമ്പര്‍
10 പഞ്ചായത്ത് ജയലാല്‍ മെമ്പര്‍
11 പെരുംതുരുത്ത് രജിമോന്‍ (എസ് ടി രജി) മെമ്പര്‍
12 പൂജവെളി അനൂര്‍ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
13 പുത്തനങ്ങാടി എ വി ജിതേഷ് മെമ്പര്‍
14 എസ് എന്‍ വി എം വി വേലായുധന്‍ മെമ്പര്‍
15 എസ് എന്‍ വാര്‍ഡ് പുഷ്പാ ബാബുരാജ് മെമ്പര്‍
16 തുരുത്തന്‍ കവല മായ മെമ്പര്‍