ക്ലോസ്

മരിച്ചവര്‍

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാലവർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ (29/05/2018 മുതൽ 13/08/2018 വരെ )
നമ്പർ തീയതി പേര് വയസ് താലൂക്ക്
1 09/06/18 വിജയൻ 52 കുട്ടനാട്
2 10/06/18 വിനു 42 ചേർത്തല
3 10/06/18 സുരേഷ് കുമാർ 41 ചെങ്ങന്നൂർ
4 15/07/18 സുഭദ്ര 62 ചേർത്തല
5 16/07/18 ബി.ആർ യേശുദാസ് 45 അമ്പലപ്പുഴ
6 17/07/18 ടി.കെ മാത്യു (ബാബു) 60 മാവേലിക്കര
7 17/07/18 രാമകൃഷ്ണൻ 65 മാവേലിക്കര
8 18/07/18 വർഗീസ് ഈപ്പൻ 71 കുട്ടനാട്
9 19/07/18 ഏഞ്ചൽ ജയമോന്‍ ജോസഫിന്റെ മകള്‍ 3 കുട്ടനാട്
10 23/07/18 എബ്രഹാം പത്രോസ് യോഹന്നാന്റെ മകന്‍ 61 കുട്ടനാട്
11 23/07/18 സുബിത് എബ്രഹാം 31 കുട്ടനാട്
12 25/07/18 ഗിരിജ ബിജു 41 കുട്ടനാട്
13 03/08/18 കൃഷ്ണൻകുട്ടി 70 കുട്ടനാട്
14 11/08/18 ജോളി 45 കുട്ടനാട്
15 11/08/18 സിജി 41 കുട്ടനാട്
16 13/08/18 ജിതിൻ തോമസ് 11 ചെങ്ങന്നൂർ