ക്ലോസ്

ഭരണിക്കാവ്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഭരണിക്കാവ് കിഴക്ക് പ്രസന്നന്‍ മെമ്പര്‍
2 ഭരണിക്കാവ് വടക്ക് രാധാക്യഷ്ണന്‍(ഗോസലന്‍) മെമ്പര്‍
3 ഭരണിക്കാവ്തെക്ക് അന്നമ്മ(അന്നമ്മ വര്‍ഗ്ഗീസ്) മെമ്പര്‍
4 ഭരണിക്കാവ് പടിഞ്ഞാറ് ഗോപകുമാര്‍(ഗോപന്‍ ഭരണിക്കാവ്) മെമ്പര്‍
5 എളിപ്പക്കുളം വടക്ക് നൂര്‍ജഹാന്‍ മെമ്പര്‍
6 എളിപ്പക്കുളംതെക്ക് സുഭദ്ര(സുഭദ്ര റ്റി) മെമ്പര്‍
7 എളിപ്പക്കുളം പടിഞ്ഞാറ് അഹമ്മദ് ഫാസില്‍ മെമ്പര്‍
8 കട്ടച്ചിറ ജ്യോതികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
9 കട്ടച്ചിറ തെക്ക് ഷൈലജ(ആര്‍ ഷൈലജ) മെമ്പര്‍
10 കറ്റാനം വര്‍ഗ്ഗീസ്(ബെന്നി) മെമ്പര്‍
11 കറ്റാനം കിഴക്ക് കുഞ്ഞുമോള്‍(കുഞ്ഞുമോള്‍ രജി) മെമ്പര്‍
12 കറ്റാനം തെക്ക് നികേഷ്(നികേഷ് തമ്പി) മെമ്പര്‍
13 കോയിക്കല്‍ നിഷ കെ സാം മെമ്പര്‍
14 മഞ്ചാടിത്തറ ശ്രീജകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍
15 മങ്കുഴി സെന്‍ട്രല്‍ അരവിന്ദാക്ഷന്‍ മെമ്പര്‍
16 മങ്കുഴി വടക്ക് ഉഷാ (ഉഷാ തമ്പി) മെമ്പര്‍
17 മങ്കുഴി തെക്ക് നിര്‍മ്മലാ ദേവി മെമ്പര്‍
18 പള്ളിക്കല്‍ നടുവിലെ മുറി രമേഷ് കുമാര്‍(ജി രമേഷ് കുമാര്‍) മെമ്പര്‍
19 പള്ളിക്കല്‍ നോര്‍ത്ത് വാസുദേവന്‍ വി മെമ്പര്‍
20 പള്ളിക്കല്‍ തെക്ക് അമ്പിളി മെമ്പര്‍
21 വെട്ടിക്കോട് ചന്ദ്രികാ തങ്കപ്പന്‍ മെമ്പര്‍