ക്ലോസ്

പാണാവള്ളി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അനലത്തോട് ചന്ദ്രമതി രമേശന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചേലാട്ടുഭാഗം ഈസ്റ്റ് സാഫിയ ഇസഹാക്ക് മെമ്പര്‍
3 ചേലാട്ടുഭാഗം വെസ്റ്റ് ശ്രീദേവി മെമ്പര്‍
4 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍ വാര്‍ഡ് ഷീലാ കാര്‍ത്തികേയന്‍ മെമ്പര്‍
5 എടപ്പങ്ങഴി പി കെ സുശീലന്‍ മെമ്പര്‍
6 ഗീതാനന്ദപുരം വാര്‍ഡ് ഷീബാ സത്യന്‍ മെമ്പര്‍
7 മന്നം ഷിബു മെമ്പര്‍
8 മുട്ടത്തുകടവ് സുനിതാ ക്യഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
9 നാല്‍പ്പത്തൊന്നേശ്വരം സിന്ധു ബീവി മെമ്പര്‍
10 ഒാടംപള്ളി പ്രദീപ് കൂടയ്ക്കല്‍ മെമ്പര്‍
11 പള്ളിവേലി രാഗിണി രമണന്‍ മെമ്പര്‍
12 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് പ്രേംലാല്‍ മെമ്പര്‍
13 പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ് വിജി ഉത്തമന്‍ മെമ്പര്‍
14 ശ്രീകണഠേശ്വരം വാര്‍ഡ് എസ് രാജേഷ് മെമ്പര്‍
15 തളിയാപ്പറമ്പ് എം രജനി മെമ്പര്‍
16 ത്യച്ചാറ്റുകുളം രാജേഷ് വിവേകാനന്ദ മെമ്പര്‍
17 ത്യച്ചാറ്റുകുളംഎച്ച് എസ് വാര്‍ഡ് എസ് ജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
18 വാഴത്രവെളി വിനീഷ് കുമാര്‍(കണ്ണന്‍) മെമ്പര്‍