ക്ലോസ്

നൂറനാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അറ്റുവാ തങ്കമണി മെമ്പര്‍
2 ചെറുമുഖ ഷീജാ ശശി മെമ്പര്‍
3 എടക്കുന്നം എന്‍ ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
4 ഇടപ്പോണ്‍ സ്വപ്നാ സുരേഷ് മെമ്പര്‍
5 ഇടപ്പോണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് പി അശോകന്‍ നായര്‍ മെമ്പര്‍
6 കിടങ്ങയം എന്‍ രാജേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
7 നടുവിലേമുറി മഞ്ജു ദിലീപ് മെമ്പര്‍
8 നെടുകുലഞ്ഞി മിനി മെമ്പര്‍
9 പടനിലം അശ്വതി സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
10 പാലമേല്‍ മധുകുമാരി മെമ്പര്‍
11 പാറ്റൂര്‍ എസ് സരള മെമ്പര്‍
12 പഴഞ്ചിയൂര്‍കോണം വിജയകുമാര്‍ ( ടി വിജയന്‍) മെമ്പര്‍
13 പുളിമേല്‍ വടക്ക് റ്റി കെ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
14 പുളിമേല്‍ തെക്ക് ഗിരിജാ ദേവി( ഗിരിജാ മോഹനന്‍) മെമ്പര്‍
15 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം വടക്ക് പ്രദീപ് മെമ്പര്‍
16 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം തെക്ക് നരേന്ദ്രനാഥ് (എ എം നരേന്ദ്രന്‍) മെമ്പര്‍
17 തത്തമുന ജെ സോബി മെമ്പര്‍