ക്ലോസ്

നീലംപേരൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചക്കചമ്പകാ ശിവദാസന്‍ (ജി ശിവദാസ്) മെമ്പര്‍
2 ചെറുകര കിഴക്ക് വിനയന്‍ (വിനയന്‍ പി എം) മെമ്പര്‍
3 ചെറുകര പടിഞ്ഞാറ് ബിനീഷ് (ബിനീഷ് പി ഹരിദാസ്) മെമ്പര്‍
4 ഇറ വടക്ക് ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
5 ഇറ തെക്ക് രാജിമോള്‍ (രാജി ഷാജി) മെമ്പര്‍
6 കിഴക്ക് ചേന്നംകരി ജയശ്രീ (ജയശ്രീ ദേവദാസ്) മെമ്പര്‍
7 കൈനടി രജനി (രജനി ബാബു) മെമ്പര്‍
8 നരകതാര സബിത (സബിതാ രാജേഷ്) മെമ്പര്‍
9 നീലം പേരൂര്‍ വടക്ക് സോമോള്‍ ബിജു മെമ്പര്‍
10 നീലംപേരൂര്‍ തെക്ക് പ്രിനു (പ്രിനു ഉത്തമന്‍) മെമ്പര്‍
11 പായാട്ടുപ്പക്ക സിന്ധു കെ കുറുപ്പ് മെമ്പര്‍
12 പുല്ലായം കുഞ്ഞുമോള്‍ മെമ്പര്‍
13 വാലടി സുരേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍