ക്ലോസ്

നിരീക്ഷകര്‍

എച്ച്.പി സി/ജില്ല നിരീക്ഷകന്‍ പേര് മൊബൈല്‍ (സിയുജി)
15 ആലപ്പുഴ ജനറല്‍ ബേനുധര്‍ ബെഹറ ഐഎഎസ് 9188619577
15 ആലപ്പുഴ ചെലവ് സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍ ഐസിഎഎസ് 9188619578
16 മാവേലിക്കര ജനറല്‍ വികാസ് യാദവ് ഐഎഎസ് 9188619599
16 മാവേലിക്കര ചെലവ് ഡോ.അനുപ് ബിശ്വാസ് ഐആർഎസ് 9188619600
15 ആലപ്പുഴ പോലീസ് അനുരാഗ് ശര്‍മ്മ ഐപിഎസ് 9188520547