ക്ലോസ്

ദുരിതാശ്വാസ സഹായം-വീടുകള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം(തലുക്കുതലം)

ദുരിതാശ്വാസ സഹായം-വീടുകള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം-തലുക്കുതലം
Sl No. താലുക്ക് List
1 അമ്പലപ്പുഴa പൂര്‍ണം
2 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി പൂര്‍ണം
3 ചെങ്ങന്നൂര്‍ പൂര്‍ണം
4 മാവേലിക്കര പൂര്‍ണം
5 ചേര്‍ത്തല പൂര്‍ണം ഭാഗികം
6 കുട്ടനാട് ചമ്പക്കുളം എടത്വ കൈനകരി നോര്‍ത്ത് കൈനകരി സൗത്ത് കാവാലം കുന്നുമ്മ മുട്ടാര്‍ നെടുമുടി നീലംപെരൂര്‍ പുളിങ്കുന്ന് രാമങ്കരി തകഴി തലവടി വെളിയനാട്