ക്ലോസ്

തൈക്കാട്ടുശേരി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആറ്റുപുറം സജി മണപ്പുറം മെമ്പര്‍
2 ചീരാത്ത് കാട് ശാന്തമ്മ പ്രകാശന്‍ മെമ്പര്‍
3 ചുടുകാട്ടുപുരം അമ്പിക ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍
4 മണപ്പുറം അമ്പിളി തിലകന്‍ മെമ്പര്‍
5 മാണിയാത്രികല്‍ ഗംഗാദേവി (യമുന) മെമ്പര്‍
6 നഗരി പ്രമോദ് (പ്രദീപ്) മെമ്പര്‍
7 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് ശശികല മെമ്പര്‍
8 പണിയാത്ത് ബിജിമോള്‍ സാജന്‍ മെമ്പര്‍
9 പൊന്‍പുരം മിനി രമേശന്‍ മെമ്പര്‍
10 പൂച്ചാക്കല്‍ കന്നാട്ടു വിമല്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
11 ശ്രാമ്പിക്കല്‍ രജിമോന്‍ പി വി (കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്‍ ) മെമ്പര്‍
12 സബ് സ്റ്റേഷന്‍ പുഷ്കരന്‍ കെ ആര്‍ മെമ്പര്‍
13 തേവര്‍വട്ടം വിജയകുമാരി (രമ) മെമ്പര്‍
14 തൈക്കാട്ടുശേരി മാമ്മച്ചന്‍ കളപ്പുരയ്ക്കല്‍ മെമ്പര്‍
15 ഉളവെയ്പ്പ് വിമല്‍ രമേശന്‍ മെമ്പര്‍