ക്ലോസ്

ചുനക്കര

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അമ്പലവാര്‍ഡ് എസ് സുമാദേവി മെമ്പര്‍
2 ചാരുമൂട് മജിദാ സാദിക്ക് മെമ്പര്‍
3 ചുനക്കര കിഴക്ക് സുരേഷ് പുലരി മെമ്പര്‍
4 ചുനക്കര നടുവില്‍ കിഴക്ക് എസ് ശോഭകുമാരി മെമ്പര്‍
5 ചുനക്കര നടുവില്‍ പടിഞ്ഞാറ് പി എം രവി മെമ്പര്‍
6 ചുനക്കര വടക്ക് സവിതാ സുധി മെമ്പര്‍
7 ആശുപത്രി വാര്‍ഡ് ബി ഫഹദ് മെമ്പര്‍
8 കരിമുളയ്ക്കല്‍ വടക്ക് നിഷാ ഉണ്ണി മെമ്പര്‍
9 കരിമുളയ്ക്കല്‍ തെക്ക് പത്മകുമാരി മെമ്പര്‍
10 കോമല്ലൂര്‍ കിഴക്ക് കെ ജി ഗോപകുമാര്‍ (സന്തോഷ്) മെമ്പര്‍
11 കോമല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് വി ആര്‍ രാജേഷ് മെമ്പര്‍
12 കോട്ട വാര്‍ഡ് സബീനാ റഹിം മെമ്പര്‍
13 കോട്ടമുക്ക് ശാന്ത ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
14 പാലൂത്തറ സ്വപ്നം മെമ്പര്‍
15 തെരുവില്‍ മുക്ക് ഷരഫുദിന്‍ മെമ്പര്‍