ക്ലോസ്

കോടംതുരുത്ത്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചമ്മനാട് മല്ലികാ വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
2 ചങ്ങാരം പാര്‍വ്വതി രതീഷ് മെമ്പര്‍
3 ചിറയ്ക്കല്‍ അംബികാ ബാബു മെമ്പര്‍
4 കൈലാസം ബിജു ജോസി മെമ്പര്‍
5 കേലംകുളങ്ങര പി പി മധു മെമ്പര്‍
6 കോയിക്കല്‍ ബേബി (ബേബി ടീച്ചര്‍) മെമ്പര്‍
7 കുരീത്തറ ശാലിനി ബൈജു മെമ്പര്‍
8 കുഴുവേലി ലിന്‍സി ജോസഫ് മെമ്പര്‍
9 മനക്കോടം വി എന്‍ രതീഷ് മെമ്പര്‍
10 മൊന്താചല്‍ ദിലീപ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
11 മൂര്‍ത്തിങ്കല്‍ ബിനീഷ് മെമ്പര്‍
12 മുട്ടത്തില്‍ ഉഷാ സോമന്‍ മെമ്പര്‍
13 നീണ്ടക്കര രുഗ്മിണി ബോബന്‍ മെമ്പര്‍
14 പഞ്ചായത്ത് പി ജി സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
15 വല്ലേത്തോട് ഷൈനി പെരിങ്ങാട്ട് (ഷൈനി പെരിങ്ങാട്ട്) മെമ്പര്‍