ക്ലോസ്

ആര്യാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 എ സ് കനാല്‍ സുരേഷ് മെമ്പര്‍
2 ആശാന്‍ സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാല കവിതാ ഹരിദാസ് മെമ്പര്‍
3 അയ്യങ്കാളി ഷീജാ പ്രദീപ് മെമ്പര്‍
4 ചാരംപറമ്പ് രശ്മി പി കെ പണിക്കര്‍ (രശ്മി രാജേഷ്) മെമ്പര്‍
5 ചെമ്പന്‍തറ രേണുക മെമ്പര്‍
6 എെക്യ ഭാരതം പി അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
7 കൈതത്തില്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ റ്റി ബി മെമ്പര്‍
8 കോമളപുരം മായാ ജയരാജ് മെമ്പര്‍
9 ക്യഷി ഭവന്‍ അജികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
10 ലുത്തരന്‍ ഹൈ സ്കൂള്‍ പ്രസന്ന രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
11 നവദര്‍ശ ബിപിന്‍ രാജ് ബി മെമ്പര്‍
12 നോണ്‍ ടൌണ്‍ തുമ്പോളി ടി ആര്‍ രമേഷ് മെമ്പര്‍
13 പശ് നാമ്പലം അജിതകുമാരി ബി മെമ്പര്‍
14 രാമവര്‍മ്മ ബിന്ദു മധുകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
15 സാംസ്കാരിക നിലയം അനിതാ ഗോപിനാഥന്‍ മെമ്പര്‍
16 സര്‍ഗ്ഗവാര്‍ഡ് പി മനോജ് മെമ്പര്‍
17 തിരുവിളക്ക് ഷിനി ഷിജു മെമ്പര്‍
18 തുമ്പോളി കോസ്റ്റല്‍ ഏരിയ ഷീബാ സജു മെമ്പര്‍